Inklusion på skoleområdet

På baggrund af bl.a. KLK’s analyse af specialundervisningen i Brønderslev Kommune, blev der oprettet en tværfaglige gruppe på skoleområdet, som skulle formulere en fælles definition af inklusion på skoleområdet i Brønderslev Kommune. Gruppen skulle også udarbejde både kvalitative og kvantitative mål. Både definition og mål blev d. 7. maj 2013 godkendt af Børne- og Skoleudvalget.

Hele dokumentet kan hentes via dette link: (indsæt link, når det er lagt på hjemmesiden)

Definitionen lyder således:

”Inklusion forstås i Brønderslev Kommune som en grundlæggende tilgang i arbejdet med børn og unge, som understøtter børn og unges ret til at deltage i sociale og faglige fællesskaber, der giver mening.”

 

Kvantitative mål for inklusion på skoleområdet

  • at skolerne har fleksible og inkluderende læringsmiljøer, hvor børnene og de unge opnår optimale læringsresultater og trivsel. Læringsmiljøerne er karakteriseret ved, at der er gode relationer mellem fællesskabets deltagere og læringsprocesserne ledes kvalificeret. Endvidere er der klare mål i skolens læringsaktiviteter, og der gøres brug af differentiering.
  • at skolerne kendetegnes ved at have en inkluderende kultur, hvor medarbejderne og ledelsen i team arbejder systematisk med justering, udvikling og forbedring af skolens læringsmiljø, deres pædagogiske praksis og undervisning til gavn for elevernes læring og trivsel.
  • at skolernes medarbejdere og team har let adgang til kvalificeret vejledning og rådgivning fra skolens ressourcecenter og fra kommunens PPR i forhold til egen praksis, elevernes læring og læringsmiljøet.
  • at forældrene inddrages og forpligtes i opbygningen af klassens læringsmiljø, og der skabes forståelse for, at mangfoldighed er en styrke for fællesskabet og elevernes læring.

Kvantitative mål for inklusion på skoleområdet:

  • Med udgangspunkt i de overordnede politiske mål, er den mere specifikke og kvantitative målsætning på skoleområdet, at der til skolestart i skoleåret 2015/16 er inkluderet 96% af eleverne i den almene undervisning. I skoleåret 2020/21 er forventningen, at at 97% af eleverne er inkluderet i de almene inkluderende undervisningsmiljø.