Drenge i skolen

Drenge i skolen

I skoleåret 2010/11 blev der igangsat en temarække for skoleledelsen omkring ’den drengevenlige folkeskole’. Efterfølgende blev det besluttet, at skolernes team skulle arbejde videre med afledte temaer i relation til ’den drengevenlige skole’.

Konkret kunne skolerne vælge at iværksætte teamudvikling omkring følgende temaer fordelt på skoleårene 2011/12 til og med 2015/2016:

  • klasseledelse/læringsledelse
  • motivation og mestring
  • mål, kriterier og evaluering
  • relationsarbejde
  • skole/hjemsamarbejde

Skolerne indgik aftaler med UCN om lokale udviklingstiltag.

Evalueringen af forløbene har vist, at det har været gavnligt at lade teoretiske oplæg igangsætte konkrete øvelser og handleplaner i klassen og teamene.

Igennem projektforløbene er skolerne blevet bekræftet i, at teamsamarbejde skaber udvikling og forandring, især når teamets opgave er at give sparring til hinanden på det pædagogiske, metodiske og didaktiske arbejde. Opfølgning på og evaluering af egne undervisningsforløb er en yderligere vigtig faktor i teamets udviklingsarbejde.

Deling af viden med andre lærere har ligeledes vist sig at skabe mulighed for udvikling og forandring af undervisningen. Planlagte og gennemførte undervisningsforløb kan have interesse for andre lærere. De kan være til inspiration ved planlægning af nye forløb. Derfor er deling af undervisning og erfaringer en anden vigtig del af teamudvikling.

Endelig er skolerne med den valgte model blevet styrket i deres tro på, at forskning kan bidrage positivt til at forbedre skolens undervisning for drenge samt at gøre op med ”gamle vaner og plejer”.