Tværfagligt Udviklingsforum (TUF)

Tværfagligt Udviklingsforum bestod af:

Projektgruppen:

 • Hanne Jakobsen, Projektleder
 • Jonna Nielsen, Faglig Udviklingskoordinator
 • Lene Bering, Pædagogisk Konsulent Dagtilbud
 • Lars Brøndum Leed, Pædagogisk Administrativ Konsulent Skoleområdet

Repræsentanter fra Dagtilbud:

 • Jørgen Bach, Leder af Børnehaven Kornumgård
 • Lene Mariegaard, Leder af børnehaven Lærkereden
 • Jonna Østenkær, Leder af Dagplejen
 • Charlotte Christiansen, Pædagog Vuggestuen Himmelblå
 • Dorte Burmeister, Pædagog Børnehaven Øster Brønderslev
 • Ulla Husted, Pædagog Ny Børnehave Brønderslev
 • Majbritt Kjær Berg, Pædagog Børnehaven Livstræet Jerslev
 • Linda Madsen, Pædagog Børnehuset Himmelblå Dronninglund
 • Lene Klæstrup Møller, Pædagog Børnehuset Petra Hjallerup

Repræsentanter fra Skoleområdet:

 • Steen Jensen, Skoleleder Øster Brønderslev Centralskole
 • Dorte Kristine Pedersen, Viceskoleleder Dronninglund Skole
 • Ove Ravn Jensen, Leder af LBO Serritslev
 • Lone Mikkelsen, Lærer Hjallerup Skole
 • Lotte Nonboe, Lærer Søndergade Skole
 • John Patrick, Lærer Thise Skole
 • Lene Zakariasen, Pædagog Heldagsskolen
 • Birte Sonnesen, Pædagog Asaa SFO

Repræsentanter fra PPR:

 • Trine Dalsgaard, Psykolog
 • Lene Brinkmann Sørensen

Referencer:

Tværfagligt Udviklingsforum refererede til Projektgruppen.

Projektlederen var formand for Tværfagligt Udviklingsforum.

Tværfagligt Udviklingsforum havde til opgave at:

 • fungere som projektets tænketank – inspirator
 • bidrage projektet med faglig viden og erfaringer fra praksisfeltet
 • stå for den overordnede dialog, kommunikation og vidensdeling i projektet
 • medvirke til planlægningen af projektets tværfaglige indsatser
 • at bidrage til at sikre, at alle relevante interessenter informeres/involveres på      rette tid og sted