PPR’s mission og vision

PPR’s mission
PPR skal fremme trivsel, læring og udvikling for alle børn og unge mellem 0 – 18 år.

PPR’s vision
I et tværfagligt samarbejde med børns netværk vil PPR, skabe og videreudvikle børnefællesskaber, trivsel og læringsmiljøer for alle børn og unge mellem 0 – 18 år.