ICDP i skoler og SFO’er

Dagtilbudsområdet har igennem flere år arbejdet på at uddanne medarbejdere og ledere inden for ICDP, som bl.a. handler meget om, hvordan de professionelle voksne opbygger gode relationer til og mellem børnene.

Især på SFO-området, men også så småt på skoleområdet, er der igangsat uddannelsesforløb af pædagoger og lærere, således at der igennem barnets liv bliver en rød tråd i forhold til de voksnes relationskompetencer. I skoleåret 2013-14 er der oprettet to hold af 16 lærere, ledere og pædagoger, der bliver certificeret på det, der hedder niveau 1 inden for ICDP. Derudover deltager i alt ca. 70 medarbejdere på skolerne i et lidt mindre kursus på 12 timer i ICDP.

Netop opbygningen af gode relationer mellem de voksne og børnene er en af forudsætningerne for, at der er etableret et godt og inkluderende læringsmiljø.

Hvis du vil læse mere om ICDP, kan du klikke her:

http://www.ucn.dk/Forside/ICDP/Forside/Forside.aspx