Inklusion på Dagtilbudsområdet

Inklusion på Dagtilbudsområdet

Den relations- og ressourceorienteret tilgang (ICDP) er det grundlæggende fundament for al pædagogisk praksis i alle dagtilbud.

Det enkelte barn skal altid ses og beskrives i en kontekst; det vil sige som en del af en børnegruppe, i samspil med givne voksne og som en del af en organisation. Et barns problemer skal derfor ikke ses og forstås alene som individuelle problemer, som er knyttet til egenskaber hos barnet, men i høj grad også som et behov for justeringer i den kontekst barnet er i.

Alle dagtilbud skal skabe inkluderende læringsmiljø, hvor alle børn trives og udvikles og opnår kontinuerlig læring gennem aktiv deltagelse i fællesskaber.

Skelnen mellem det normale og det specielle ophæves, når vi taler inklusion.

I det inkluderende dagtilbud, er det ikke muligt på forhånd at lægge sig fast på en bestemt metode eller organisationsform.

I det inkluderende dagtilbud arbejdes hele tiden med, hvordan deltagelse gøres muligt for de børn, man har ansvaret for – her og nu og uden undtagelse. Justering af struktur, organisering og relationer.