Fælles platform

Fælles faglighed og fælles forståelse

  • Får den betydning, at  barnet møder voksne med samme perspektiv og samme børnesyn
  • Bidrager til at skabe helhed og sammenhæng i barnets liv
  • Skaber en rød tråd i den pædagogiske praksis
  • Skaber tryghed og forudsigelighed hos både barn og forældre
  • Styrker det tværfaglige samarbejde og den tværfaglige indsats