Systemteoretisk forståelse

– med det mener vi:

Forudsætningen for at skabe en inkluderende kultur i vores dagtilbud og skoler er, at  systemteoretisk tænkning er afsæt for al faglig refleksion og  pædagogisk praksis.

Barnet skal forstås ud fra det system – den kontekst, det er en del af, og som giver det muligheder og begrænsninger i den givne kontekst. Det er ikke den enkelte del af systemet der er interessant, men de systemer og konstruktioner der udgør helheden.

At tænke og arbejde ud fra en systemisk tankegang, vil kort sagt sige at tænke i helheder og sammenhænge omkring barnet, og det skal være fundamentet for et inkluderende læringsmiljø for alle.