Denne blog

Denne blog blev oprettet som et forum til information og kommunikation omkring Brønderslev Kommunes treårige forsknings- og udviklingsprojekt ‘Udvikling i Fællesskaber’.

Bloggen var tænkt som et levende forum, hvor ideer, indsatser og aktiviteter løbende kunne afspejles i tekst, film og billeder. Med bloggen ville vi gerne understøtte, at vi var fælles om at skabe udvikling og kontinuitet i samarbejdet på tværs af institutioner og fagområder. – At være fælles om at skabe helhed og sammenhæng i børn og unges liv.

Efter projektperiodens udløb (ult. 2016) har Chefgruppen i Børn & Kultur valgt at bevare bloggen. Både politikere og ledelse ønsker fortsat, at der er fokus på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, og derfor skal det fælles sprog for den fælles forståelse fortsat understøttes og videreudvikles, og det er denne blog et godt bidrag til.

Det seneste tiltag med udrulningen af Varige spor (- en særlig indsats for børn og unge i sårbare og udsatte positioner) pr. 1. januar 2017 vil således også kunne følges her på bloggen.