Projektbeskrivelse

UDVIKLING I FÆLLESSKABER, 2013 – 2016
Brønderslev Kommune former fremtidens pædagogiske institutioner – dagpleje, dagtilbud og skoler – gennem evidensinformeret praksis.

Det er projektets formål at opbygge en fælles kultur for pædagogisk og strategisk ledelse, teamsamarbejde samt pædagogisk analyse med fokus på læringsmiljøet. Resultatet er at øge inklusion, læring og trivsel for børn og elevers faglige udbytte i kommunens dagpleje, dagtilbud og skoler. Forudsætningen for dette er at udvikle den professionelle kapacitet og kompetence hos kommunens lærere, dagplejere, pædagoger, ledelser, samt PPR og andre kommunale ressourcepersoner. I projektet arbejdes der på at:

  • der etableres en fælles pædagogisk platform for arbejdet med inklusion på tværs af skoler, dagtilbud og PPR
  • dagtilbud og skoler er kendetegnet ved en inkluderende kultur, hvor den fælles platform afspejles i medarbejdernes sprog og adfærd
  • alle dagtilbud og skoler har fleksible og inkluderende læringsmiljøer, hvor børn og unge opnår optimal læring og trivsel
  • alle dagtilbud og skoler inddrager forældrene i udviklingen af inkluderende børnefællesskaber

For at iværksætte et kvalificeret udviklingsforløb for ledere og medarbejdere har Brønderslev Kommune indgået samarbejdsaftaler med Ministeriets Inklusionsudvikling og LSP, Aalborg Universitet.