Projektets formål

Hvorfor Udvikling i Fællesskaber?

Brønderslev Kommune ønskede (og ønsker fortsat) at sikre en vellykket omstilling til øget inklusion i kommunen med udgangspunkt i de mål, som kommunen definerer.

Projektets specifikke formål:

For at skabe trivsel, læring og udvikling for alle børn, skal der etableres en fælles platform for arbejdet med inklusion.

Den fælles platform skal tage udgangspunkt i en systemteoretisk forståelse, hvor kontekst, relationer, ressourcer og fællesskaber er centrale elementer.

Platformen skal danne afsæt for fælles sprog, værdier og mål på tværs af dagtilbud, skoler og PPR.