Kompetenceopbygning

En vigtig del af ‘Udvikling i fællesskaber’ var kompetence- eller kapacitetsopbygning af kommunens medarbejdere og ledelse i skoler og dagtilbud samt kommunale ressourcepersoner. Som en ramme for dette blev der udviklet fire blogge:

  • Blog for PA-vejledere findes her
  • Blog for ledelse i skole og dagtilbud findes her
  • Blog for medarbejdere findes her
  • Blog for PA-koordinatorer findes her

NB. Har du problemer med din adgangskode mv. så skal du kontakte Hanne Jakobsen: Hanne.Jakobsen@99454545.dk