TUF-møder

 

Møder i skoleåret 2015/2016

 • 1/10 2015 kl.13.30 – 16.00, Brønderslev Rådhus
 • 5/10 2015 kl. 8.30 – 16.00, (ikke fastlagt)
 • 19/10 2015 kl. 13.30 – 16.00, Brønderslev Rådhus
 • 2/11 2015 kl. 13.30 – 16.00, Brønderslev Rådhus
 • 15/2 2016 kl. 13.30 – 16.00, Brønderslev Rådhus

Arbejdet i TUF dette skoleår:

 • Konkret udarbejdelse af forslag til Strategi for øget forældreinddragelse ift. inklusionsarbejdet i dagtilbud og skoler

Foreløbig plan for inddragelse, dialog og godkendelse af strategien

 1. Strategiudkast til orientering i Styregruppen, ult. november 2015
 2. Strategien præsenteres og drøftes på ledermøder i dagtilbud og skoler, december 2015
 3. Orientering og udtalelse i forældrebestyrelser og skolebestyrelser, FAG MED Børn & Kultur og på personalemøder i dagtilbud og skoler, jan./feb. 2016
 4. Efterbehandling i TUF, 15/2 2016
 5. Godkendelse i Styregruppe, ult. feb. 2016
 6. Godkendelse i Børne- og Skoleudvalget, primo marts 2016