Alle medarbejdere på skoler og dagtilbud sammen på workshop

Touren rundt med workshoppen: “Børnesyn og systemteoretisk  tænkning” er nu slut. Vi har været rundt hos knap 800 medarbejdere i dagtilbud og skoler.

Det har været fantastisk at være ude jer, og tak for den gode modtagelse alle steder.IMG_0375

Vi håber, at I alle har fået viden og indsigt om både vores fælles børnesyn og den systemiske tænkning, og at det lykkedes at tage det første skridt i at få koblet teorien på jeres daglige praksis.

Målet er at få skabt en inkluderende kultur i alle dagtilbud og skoler, hvor børnesynet og den systemiske tænkning afspejles i jeres sprog og adfærd – for det tror vi på er en af vejene til at skabe optimal trivsel og læring hos alle børn.

 

IMG_0379

“Sprogspil, diskurser og binære koder, påvirker og påvirkes af de kære poder.

Autopoiese er lukkede systemer, kræver nysgerrighed overfor hvad vi mener

Husk det er vigtigt med affektiv afstemning, Reptilen kan af og til være en hæmning

Er der mon grænser for kontingens?

- kun hvis man er ramt af demens”   (Forfatter: Lars Brønnum Leed)

IMG_0660

Tak for jeres deltagelse, engagement og inspirerende feedback

Anne Marie, Lars og Lene

 

PPR ud af huset

Alle dagtilbud og skoler, private børnehaver og friskoler, ungdomsskole, dagpleje og familieafdeling har i løbet af det sidste halve år haft besøg af PPR repræsenteret af leder Jørn Godsk og faglig leder Jonna Nielsen. Mere end 30 besøg er det blevet til. Alle steder har dagsordenen været den samme, vi har villet fortælle om, hvordan vi gerne vil arbejde og samtidig gerne lave forventningsafstemning med vores samarbejdspartnere.

IMG_1874

Vi har fået en rigtig god modtagelse alle steder, alle har lyttet og ikke mindst indgået i dialog med os om, hvordan vi på PPR bedst udfører vores kerneopgave, nemlig at yde rådgivning og vejledning således, at børnene kan opnå den bedst mulige trivsel, udvikling og læring.

Budskabet, vi har ønsket at formidle, har været, at vi gerne vil arbejde mere konsultativt og mere tværfagligt. Konsultativt betyder i denne sammenhæng at komme ind i en sag tidligt, helst før det bliver til en indstilling til PPR. For at skabe mulighed for det har dagtilbud og skoler fået tilbud om et månedligt møde, hvor lærere og pædagoger kan møde den psykolog og talepædagog, som er tilknyttet institutionen. På dette møde – hvor forældre ikke deltager, kan de udfordringer/bekymringer, som det fagprofessionelle personale måtte have, drøftes enten anonymt eller med accept fra forældre.

Vi møder alle mere og mere komplekse udfordringer og for at kunne være i stand til imødekomme disse bedst muligt, tænker vi på PPR, at tværfaglighed er en nødvendighed. Det har medført, at PPR i de konsultative møder i dagtilbud og skoler tilbyder deltagelse med såvel psykolog som talepædagog. Internt i PPR er tværfaglighed også en nøgleord, og som et udspring heraf er etableret 2 tværfaglige team, som hver betjener henholdsvis den østlige og den vestlige del af kommunen. I disse team fordeles nyindstillinger og gives faglig sparring.

Jeg glæder mig over de mange konsultative møder, der er blevet afholdt og er glad, når det lykkes at få drøftet problemstillinger, inden det bliver til en ny indstilling til PPR. Jeg ser frem til, at alle møder bliver afholdt. Der opleves nemlig stadig aflysninger fra dagtilbud og skoler, men jeg tror, at disse bliver færre i takt med at institutionerne får flere og flere gode oplevelser med at benytte dette forum. Jeg er helt sikker på, at der altid vil være pædagoger/lærere, der har brug for at drøfte pædagogiske og psykologiske udfordringer i forhold til deres job.

Jonna Nielsen

Faglig leder, PPR

Børnesyn og systemteori i praksis

 

Billede til bloggen - børnesyn

I Brønderslev Kommune tror vi på, at en vellykket omstilling til øget inklusion først og fremmest sker ved at gøre vore dygtige ledere og medarbejdere endnu bedre. Ved at skabe et fælles pædagogisk tankesæt på tværs af dagtilbud, skoler og PPR, er det projektets formål at opnå en fælles pædagogisk platform, som tager udgangspunkt i en systemteoretisk forståelse, hvor kontekst, relationer, ressourcer og fællesskaber er centrale elementer. En fælles pædagogisk platform giver fælles sprog og værdier til glæde for dem, alle samarbejder om: børnene.

Målet er ambitiøst, og forudsætter en forandring, som skabes over tid bl.a. ved implementering af fælles mål og metode samt fælles teoretisk ståsted og forståelse.

Ved Kick Off-arrangementet af projekt ’Udvikling i Fællesskaber’ i september 2013 gav Jens Andersen (lektor ved UCN)[1] et oplæg om, hvilken rolle fagprofessionelle voksne har i forhold til at skabe inkluderende og udviklende læringsmiljøer for både små og store børn. Oplægget blev samtidigt anvendt som teoretisk udgangspunkt for indholdsdelen i projektets film, som kan ses her på bloggen under fanen Materialer. Filmen er således ikke kun en fortælling om kommunens inklusionsprojekt, men udstikker også en retning for, hvilket børnesyn man forventes at have som fagprofessionel i Brønderslev Kommune.

Vejen frem mod en fælles pædagogisk platform…

I en forandringsproces er der flere veje at gå. I Brønderslev Kommune valgte vi at starte ved det konkrete og praksisnære, dvs. ved implementering af en fælles systemisk metode til udvikling af den pædagogiske praksis. Metoden Pædagogisk Analyse (PA) blev valgt, og er implementeret i alle dagtilbud og skoler. Implementeringen er foregået i samarbejde med LSP, Aalborg Universitet.

Arbejdet med PA er nu så langt, at vi har taget hul på næste fase; at skabe et fælles mindset. Det betyder, at vi i projektet nu har sat fokus på sammenhængen mellem det fælles børnesyn og den systemteoretisk forståelse i praksis. Denne implementering er opdelt i tre trin:

 • Trin 1: Ledere af dagtilbud og skoler, september 2015
 • Trin 2: PA-koordinatorer, PA-vejledere og medarbejdere i PPR, oktober 2015
 • Trin 3: Byvise workshops for samtlige medarbejdere, januar/februar 2016

Ovennævnte trin i implementeringen (herunder faglige oplæg og indspark) varetages af kommunens egne konsulenter og fagpersoner.

Her på bloggen vil vi naturligvis også gerne præsentere det fælles børnesyn, som skal ses som et redskab til at tydeliggøre det gældende børnesyn i hverdagen. Børnesynet finder du også under fanen Materialer.


 

[1] Jens Andersen: Psykolog, Forfatter, Organisations- og ledelseskonsulent

Med flere års erfaring som leder og medarbejder hos PPR, har Jens Andersen erhvervet et meget stort kendskab til skole- og institutionsverdenen. Udover ansættelsen på pædagogisk psykologisk rådgivning har Jens Andersen sideløbende i en årrække undervist på DLH/DPU på diplom- og kandidatniveau. Jens er pt. tilknyttet UCN, Aalborg.

 

Julehilsen

Christmas Card Template

 

 

 

 

 

 

 

 

Jul og juleferie står for døren, og som traditionen byder, vil vi benytte lejligheden til dels at kigge lidt tilbage på 2015, dels at kigge lidt på, hvad der er i vente for 2016.

I Brønderslev Kommune tror vi på, at en vellykket omstilling til øget inklusion først og fremmest sker ved at gøre vore dygtige ledere og medarbejdere endnu bedre. Overordnet set er målet med Udvikling i Fællesskaber at opnå en fælles pædagogisk platform, hvor systemteoretisk forståelse, kontekst, og fællesskaber er centrale elementer. Dette mål er ambitiøst, og forudsætter en forandring, som skabes over tid bl.a. ved implementering af fælles mål og metode samt et fælles teoretisk ståsted og forståelse.

Vejen frem mod en fælles pædagogisk platform…

billede - benI en forandringsproces er der flere veje at gå. I Brønderslev Kommune valgte vi at starte med ‘benene’ …..

Dvs. ved det konkrete og praksisnære – ved implementering af en fælles systemisk metode til udvikling af den pædagogiske praksis.

Metoden Pædagogisk Analyse (PA)  er således implementeret i alle dagtilbud og skoler, og arbejdet er nu så langt, at vi har taget hul på næste fase; at skabe et fælles mindset.

Det betyder, at vi i projektet nu har sat fokus på sammenhængen mellem det fælles børnesyn og den systemteoretisk forståelse i praksis.

Mindset Concept

Implementeringen er opdelt i tre trin:

 • Trin 1: Ledere af dagtilbud og skoler, september 2015
 • Trin 2: PA-koordinatorer, PA-vejledere og medarbejdere i PPR, oktober 2015
 • Trin 3: Byvise workshops for samtlige medarbejdere, januar/februar 2016

På lederinternatet i september 2015 arbejdede lederne med børnesyn og systemteorisk forståelse – dels ved oplæg, dels ved reflektive drøftelser og casearbejde i grupper. Her blev det besluttet, at børnesynet, som præsenteres i projektets film, skulle danne baggrund for en folder, som dels præsenterer børnesynet, dels kobler børnesynet til den systemiske praksis i hverdagen, så den bliver et redskab til at tydeliggøre det gældende børnesyn for den enkelte leder og medarbejder.

Fokus på overgange

Et fælles fokusområde er også overgange. Lederne tog lidt hul herpå i september, og som I har kunnet læse her på bloggen, havde vi et længe ventet besøg af Psykolog Inge Schoug Larsen i november. Lederne arbejder nu videre med temaet, og medio januar 2016 får vi en tilbagemelding på, hvilke lokale initiativer der kom ud af det. Det glæder vi os meget til at se, og er der mulighed for det, vil vi meget gerne videndele initiativer og erfaringer her på bloggen i det nye år.

Foreløbige planer  for 2016

 1. Rapporten med resultaterne af Statusanalysen forventes offentliggjort februar 2016
 2. Forberedelserne til Kortlægning T2 i samarbejde med LSP og Thomas Nordahl tager vi hul på straks i det nye år.
 3. Kvalitative casestudier har vi – i samarbejde med LSP – valgt at skyde til foråret 2016, så rapporten med disse resultater foreligger samtidigt med forskernes rapport med resultaterne af T2
 4. Temadag for PA-vejledere, PA-koordinatorer og ledere 15. marts 2016
 5. Intro af PA for nye medarbejdere september 2016 (dato meldes ud senest marts)

En lille sjov…

billede - jule-PAI Asaa Børnehave har en kvik PA-koordinator arbejdet kreativt med PA, og har lavet en jule-PA med udfordringen; Julemanden drikker for mange nisseøl

 

 

 

 

Endnu et år er gået med alt, hvad det indebærer. Op til jul har der måske været stress og jag? Men husk at julen også er et åndehul; en oase i vor ofte hektiske hverdag, hvor vi i fred og ro kan reflektere over de tanker, som vi normalt skubber til side til fordel for ”vigtigere” beskæftigelser. OG så er julen er tid til det nære – glæden ved at tilbringe kvalitetstid med familie og venner.

billede - lygte

 I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår

 

Lederseminar med fokus på overgange

Morgensang 23_11_2015

Lederseminaret blev skudt i gang med stående morgensang.

Det overordnede tema for lederseminaret var overgange – primært med fokus på overgangen børnehave til skole. Psykolog Inge Schoug Larsen har forsket i overgange, og peger på, at overgangen til skole er en livsovergang, da de første få uger dels sætter ‘tonen’ for barnets oplevelse af sig selv i det nye miljø, dels skaber ‘et mønster’, der reaktiveres ved efterfølgende overgange.

Inge Schoug slide 4Inge Schoug peger endvidere på, at kvaliteten af de voksnes samarbejde er det vigtigste for at skabe gode overgange i børns liv. Hendes forskning viser, at børn ved overgange er optaget af følgende:

 • Er der nogen at lege med?
 • Kan de voksne li’ mig?

Inge Schoug beskriver det som ‘Sense of belonging’.

 1. Følelsen af at høre til indebærer oplevelsen af at have en naturlig plads i fællesskabet og at blive betragtet som én, der kan eller ved noget, der vurderes betydningsfuldt i den konkrete kontekst
 2. Oplevelsen af ‘at høre til’ har vist sig at være en af de mest magtfulde faktorer for et succesfuldt skoleforløb

Da børns tilgang til nye miljøer i lige så høj grad afspejles i de pædagogiske systemers egenskaber og (system-)kompetencer skal vi skal væk fra ensidig fokusering på individuelle forudsætninger og i stedet tænke i forbindelser og kontekst.

Inge Schoug slige 22

I samarbejdsprocessen taler hun om tre typer samarbejder:

 1. Det enkle samarbejde – Vi løser opgaven hver for sig!
 2. Det koordinerede samarbejde – Vi koordinerer indsatsen, men arbejder hver for sig
 3. Det samskabende samarbejde – Vi løser opgaven i dialog og med fælles opgaveforståelse. Udvikler ideer og metoder sammen, og arbejder sammen og hver for sig.

I det samskabende samarbejde om overgange blev følgende nye begreber introduceret:

Inge schoug slide 30

Praksiseksempel på læringsspor og spejlpraksis:

‘Jack og Bønnestagen’

Efter at have læst eventyret om Jack og Bønne- stagen fik børnene i børnehaven ’fortælleposer’ med historien om Jack og bønnestagen med hjem, så de kunne fortælle forældre og søskende om eventyret.

I skolen arbejdede de yngste klasser med at dramatisere eventyret, og børnehavebørnene og deres forældre blev inviteret til skolen for at se forestillingen sammen. Her fik de også mulighed for (igen) at besøge børnehaveklassen og snakke med børn og voksne skolen.

Da børnehavebørnene efter sommerferien startede i skole, havde børnene fra 1. klasse, pyntet korridoren til klassen med en lang bønnestage og dekoreret væggene med billeder fra eventyret. Emnet fortsatte nu i både 0.klasse og 1.klasse og fungerer således som et betydningsfuldt læringsspor fra børnehave over 0. klasse og videre til 1.klasse.  (Dunlop, A. & Fabian, H., 2006).

MATERIALER TIL INSPIRATION:

PPT Ing Schoug Larsen – Skolestart og overgange i børns skoleliv

Læseprøve – Det skolestartende barn af Inge Schoug Larsen

Overgange – det tværprofessionelle samarbejde

Så er nye medarbejdere også klædt på til arbejdet med Pædagogisk Analyse

Mandag den 9. november mødtes ca. 70 medarbejdere i Hjallerup Idrætscenter til introduktion til Pædagogisk Analyse.

Billede intro 3

I lighed med tidligere workshops bestod introduktionen dels af oplæg om metoden og ‘hands on’ gruppearbejde, hvor deltagerne fik afprøvet dele af metode og redskaber. Deltagerne gik til opgaverne med god energi og det kunne mærkes, at de allerede er i et team, og derfor kendte lidt til Pædagogisk Analyse. I modsætning til tidligere workshops var det således andre spørgsmål de var optaget af, hvilket gjorde det konkret og vedkommende.

Billede - salen 2

Ved afslutningen reflekterede deltagerne over spørgsmålet: Hvad er det vigtigste, som du tager med herfra i dag? Her tilkendegav flere, at de ofte bruger lang til i teamet på at diskutere og blive enige om, hvad der er problemstillingen. De er nu blevet skarpe på, at det er vejsøger der har definitionsretten ift. problemstilling, og selv vælger strategi/tiltag. Teamets opgave er at stille nysgerrige og undersøgende spørgsmål til inspiration for vejsøger.

 

Intro til PA 2016

Vi arbejder på, at der bliver mulighed for at kommende nye medarbejdere kan deltage i lignende introduktion i september 2016.

Venlig hilsen

Tine, Annette, Jonna og Hanne

Indsigtsfuld eftermiddag med masser af tankespil

 

Billede - salen flere

 

Mandag eftermiddag var omkring 140 PA-koordinatorer og -vejledere samlet til fagligt oplæg om kommunens børnesyn og systemteoretiske forståelse i praksis.

Billede - roll up med brille

Udvikling i Fællesskaber startede med implementering af værktøjet Pædagogisk Analyse. Det har nu været i gang i godt et år. Tiden er derfor kommet til også at se på tilgangen i den pædagogiske praksis, som nu skal udbredes og kobles til arbejdet med Pædagogisk Analyse.

 

På temadagen præciserede Lene Bering kommunens børnesyn, som bl.a. har sit udspring i Kick Off arrangementet med Jens Andersen i september 2013.

Billede - lene

Leder af kommunens Støtteteam Anne Marie Raunsmed formidlede på en medrivende måde svært teoretisk stof ved at koble teori med praksiseksempler fra hverdagen i dagtilbud og skoler.

Billede - Anne MarieMed udgangspunkt i bl.a. Niklas Luhmann og Thomas Nordahl synliggjorde Anne Marie forskellen mellem det individorienterede fokus og den systemiske tænkning. Med praksiseksempler blev de fundamentale grundbegreber indenfor den systemiske tænkning præsenteret – herunder sprogspil og diskurser. Sproget bevirker, at den verden vi taler om, kommer til at fremstå som givet og sand, og dermed bliver stigmatiserende.

 

 

 

 

Spændende lederinternat med god energi

 

LEDERNE STOD PÅ PLATFORMEN…

Den 24. og 25. september 2015 var samtlige ledere i dagtilbud og skoler samlet til lederinternat i Slettestrand.

Børnesyn - brilleI Brønderslev Kommune har vi et mål om at lykkes med at give alle børn optimale udviklings-betingelser.

Temaerne på dag 1 var derfor

 • Børnesynet ud over rampen…
 • Fælles platform – Systemteoretisk forståelse
 • Vi har de børn, vi har…

 

Dvs. at vi tog de systemiske briller på, satte fokus på sammenhængen mellem børnesyn og praksis – og drøftede, hvordan man kan agere ud fra kommunens børnesyn i både ledelse og pædagogisk praksis.

Citater/refleksioner fra dagen:

 • “Det er vigtigt, hvordan vi som ledere taler om barnet”
 • “Man skal som leder agere overfor medarbejdere, der tænker individorienteret”
 • “Alle skal føle sig SET, HØRT og FORSTÅET”
 • “Børnesynet er de værdier, som vi skal navigere efter”

På dag 2 var der fokus på temaet ‘Den gode overgang – en fælles opgave’

Billede - forbindelser og kontekst

Statusanalysen fra 2013 viser, at vi har udfordringer i samarbejdet ved overgangen fra børnehave til skole. På lederseminaret kiggede vi på forskningsresultater, og stillede skarpt på analyseresultater og det tværfaglige samarbejde. Dette er kun starten, idet temaet fortsætter på lederseminar i november 2015.

Procesmæssigt bestod begge dage både af fagligt input, cases og tværfaglige drøftelser.

Lederinternat sept 2015

Lederinternatet har ikke kun sat faglige spor, men også givet inspiration til lyrik. Her ved Hugo Sørensen, Afdelingsleder på Hedegårdsskolen.

lyrik hugo

Tak til alle for et par gode og indholdsrige dage. Vi glæder os til det fortsatte arbejde.

Vh. Lene, Lars, Jonna og Hanne

Familie-GPS’en

-Et nyt tilbud til forældre i Brønderslev kommune med børn i alderen 3-6 år

Logo Grøn pelikan

Familie GPSen er en familiestue og et tilbud til familier i hele kommunen med børn i alderen 3-6 år. Generelt henvender Familie GPSen sig til familie, der ønsker at få redskaber og se nye muligheder til hverdagens almene udfordringer. Ideen med Familie GPSen er, gennem samarbejde mellem dagtilbud og forældre, at skabe en bedre hverdag for det enkelte barn i børnehaven.

Formålet er at vejlede og give redskaber til de familier, hvor forskellige problemstillinger gør, at barnet ikke har den optimale trivsel og udvikling i sin hverdag i børnehaven. Via Familie GPSen skabes et miljø for børn og forældre, hvor forældrene får hjælp til at omsætte vejledningen til praksis. Desuden øver man sig sammen med andre forældre, som man kan blive inspireret af og få skabt et fællesskab sammen med. Desuden understøtter Familie GPSen det pædagogiske arbejde i børnehaven, hvor der også arbejdes med konteksten omkring barnet.

Ideen med Familie GPSen er, at pædagogerne og forældrene er sammen om at bryde mønstre og dermed skabe en bedre hverdag for det enkelte barn i børnehaven.

Familie GPS åbner 1. november på Præstevænget 4 i Hjallerup

Kontakt Maj-Britt og Mette i Familie-GPSen : 20 30 53 70

FamilieGPSen@99454545.dk

Folder Familie-GPSen

Plakat

Opstart af pilotindsatsen ‘Varige spor’

Billede Varige spor farve

 

 

 

 

Pr. 1. august 2015 er der etableret et særligt rådgiverteam ‘Team Varige spor’ i Asaa og Dronninglund skoledistrikter – svarende til ca. 20 % af kommunen.

Teamet skal arbejde fremskudt, tidsintensiveret og tovholderbaseret og med øget uddelegering af ansvar og kompetence til rådgiverne. Rådgiverne har endvidere ansvaret for samspillet med de almene tilbud og det civile og nære netværk omkring barnet, og teamet har et tæt, fokuseret og forpligtende samarbejde med PPR og Sundhedsplejen.

Indsatsen er forankret i Børne- og Familieafdelingen, men kræver stor åbenhed, samarbejdsvilje og engagement fra alle parter omkring de udsatte børn og unge.

Indsatsen er i første omgang igangsat i de to nævnte skoledistrikter, men der er en forventning om, at indsatsen på sigt kan blive kommunens model på en effektiv, tidlig og forebyggende indsats, som kan implementeres i kommunens øvrige skoledistrikter.

Varige spors sammenhæng med Udvikling i Fællesskaber

I projekt Udvikling i Fællesskaber er der valgt en række fælles tværgående fokusområder – ét af dem er: Nye veje i samarbejdet mellem almenområdet og specialområdet. Varige spor er en indsats etableret i tråd med dette fokusområde.

På bloggen er der derfor også oprettet en fane med titlen; Varige spor. Her kan du blandt andet ‘møde’ Team Varige spor, læse om indsatsen, hvordan den er organiseret, teamets arbejdsgrundlag m.m.

I lighed med andre spændende tiltag vil vi her på bloggen løbende følge arbejdet med Varige spor. – Her et første lille kig!

Team Varige spor til faciliteringsworkshop 7. sept. 2015

Foto 2 Workshop 07_09_2015

Team Varige spor er nystartet, men får en får en helt central rolle i sagsbehandlingen, og vil også have en helt central rolle ift. det tværfaglige samarbejde og netværksinddragelse. Rådgiverne i Team Varige spor er derfor påbegyndt et kompetenceløft, hvor Signs of Safety og facilitering af nye sammenhænge i samarbejdskæderne spiller sammen.

Brønderslev Kommune har indgået aftale med konsulent Katrine Schumann  (www.katrineschumann.dk) om et praktisk udviklingsforløb, som skal klæde teamet på til at kunne navigere i samtaler og møder. Metodemæssigt lægger forløbet sig op af Teori U, som netop giver et godt mindset til at navigere i, hvordan værdiskabende mønsterbrud kan skabes, men som også giver god opmærksomhed på, hvorfor modstanden kan være stærk både hos den enkelte, i gruppen og i organisationen.