Nu stævner projekt PPR på sporet for alvor ud…

Billede til bloggen - Nye skibe i søen

Tidligere på året præsenterede vi for jer – vores nye projekt i PPR. Projektet er et partnerskabsprojekt med 10 andre kommune, og lokalt kalder vi projektet; PPR på sporet.

Billede til bloggen - indlæg 27 aug 2018 - så stævner vi ud..

Projekt PPR på sporet er et initiativ i rækken af mange, og skal understøtte de initiativer, der allerede er iværksat i Brønderslev Kommune med omlægning til en tidligere, forebyggende indsats. Endnu vigtigere skal projektet bidrage til en kvalitetsudvikling af PPR, så PPR på lige fod med Sundhedsplejen og det sociale område kan iværksætte indsatser og indgå i det tværfaglige samarbejde.

Her er vi nu….

Vi har en Styregruppe og Projektgruppe på plads. Ligeledes afleverede vi en udviklingsplan til Socialstyrelsen lige inden sommerferien. Det betyder, at vi nu klar til at sætte strøm til de arbejdsgrupper, som udgør de konkrete udviklingsaktiviteter i PPR på sporet. I den forbindelse er nogle/ bliver nogle af jer – ledere og medarbejdere – kontaktet, for at bidrage ind i en arbejdsgruppe. – Det bliver rigtig spændende, og vi glæder os meget til at blive præsenteret for arbejdsgruppernes arbejde og gode ideer.

Er du nysgerrig på, hvilke arbejdsgrupper og aktiviteter der er tale om, kan du læse mere herom i udviklingsplanen – Udviklingsplan

Følg projekt og arbejde på bloggen

Vi har allerede lagt forskelligt information og materialer på bloggen. I takt med projektets udvikling vil vi opdatere fanen/ PPR på sporet, – ligesom vi løbende vil afrapportere og gøre status på arbejdet i arbejdsgrupperne.

Hjælp os med at gøre opmærksom på denne blog. - Har du kolleger, som ikke abonnerer på nyheder på bloggen, så hjælp os med at slå et lille slag for denne mulighed.

På forsiden kan man tilmelde sig, så man automatisk modtager en lille mail, når der kommer et nyt indlæg. På den måde kan man på en nem måde holde sig orienteret om og være opdateret på, hvad der rør sig inden for Børn & Kultur i Brønderslev Kommune. - Vi si’r velkommen til.