Etik i forhold til PA-analyser

Der har længe været opmærksomhed på, hvordan vi på bedste måde kan arbejde med PA-analyse også set i et etisk lys. Drøftelserne har fundet sted med koordinatorer, vejledere, på ledermøder, på PPR og måske allermest i de team i dagtilbud og skoler, hvor man har udfordringerne tættest på og arbejder direkte med PA-analyser. Her sætter man sig selv i spil – ofte på baggrund af en bekymring eller en udfordring i forhold til et barn.

De mange drøftelser har ført med sig, at der er udarbejdet et notat som er godkendt af lederne. Dette notat er sendt til samtlige institutioner og skoler. Det ligger ligeledes på koordinator- og vejlederbloggen under fanen supplerende materialer.

I hovedtræk handler notatet om, at forældre skal orienteres, hvis tiltag og strategier i en PA-analyse direkte vedrører et konkret barn. Indstillingsskemaet til PPR vil blive ændret, som det allerede er sket med ansøgningen til støtteteamet. Det er således ikke et krav at der vedlægges et referat af PA-analysen, i stedet kan tiltag og strategier samt effekten af indsatsen skrives ind i indstillingsskemaet.

Jeg har stor tiltro til at disse tiltag/ændringer på procedurer dels vil højne den etiske synsvinkel og samtidig gøre arbejdet med PA-analyse mere smidigt end hidtil, hvilket i sidste ende vil blive til gavn for børnene.

Venlig hilsen

Jonna Nielsen

Faglig leder på PPR og tovholder på koordinator og vejledergruppen