Intro for nye PA-koordinatorer

billede-1Den 25. oktober 2016 blev der afholdt introduktion for nye PA-koordinatorer. Skolechef Carsten Otte bød velkommen til de kommende koordinatorer og gav udtryk for hvor vigtig en opgave, de skal være med til at løse. Nemlig at få den pædagogiske tankegang om at se på udfordringerne i dagtilbud, skole og SFO ud fra en systemisk tilgang. At være med til at få Brønderslev kommunes Børnesyn til at blive bredt ud i alle vores institutioner.

Dagen vekslede mellem at lytte, tale og agere.

billede-2Der var både alvor og latter, panderynken og overvejelser at gøre. Vi lyttede først på et par erfarne koordinatorer fra Hjallerup skole, som delte deres erfaringer med os.

Derefter holdt Anne Marie Ravnsmed, leder af støtteteamet, et teoretisk oplæg, om hvordan vi skal anvende systemteori i forhold til den måde vi anskuer arbejdet på. Men Anne Marie nøjedes ikke med at være teoretisk, hun koblede hele tiden praktiske eksempler hentet fra den virkelige verden på teorien. PA-vejleder Annette Hylander tog udgangspunkt i Carl Tomms spørgsmålstyper og udfordrede deltagerne til systematisk at anvende disse.

Alt i alt en god og hæsblæsende dag, hvor flere gav udtryk for at mere tid, ville have gavnet introen. Dette vil vi tage til efterretning og forsøge at ændre ved næste intro.

Jeg byder hermed de nye koordinatorer velkomme på bloggen.

Jonna Nielsen

Faglig koordinator