Fællesmøde for PA-koordinatorer og -vejledere

Tirsdag den 7. marts 2017 samledes PA-koordinatorer og PA-vejledere til erfaringsudveksling. En stor flok på tæt ved 70 pædagoger og lærere drøftede nye vinkler på PA-analyse samt udvekslede erfaringer.

De nye vinkler på PA-analyse handler om, hvordan vi kommer videre med arbejdet og hvad vi tænker, at det fremtidige PA-arbejde kan indeholde. Overskriften på denne del kalder vi at gå fra version 1.0 til version 2.0.

Version 1.0

Version 1.0 har især handlet om, hvordan børns udvikling, trivsel og læring bedst kan fremmes. Alle har skullet lære at blive fortrolig med nye udtryk som vejsøger, opretholdende faktorer, sammenhængscirklen og lignende, lære hvad der skal ske på hvert møde og hvad der skal ske imellem møderne. Vejledningen, der har været knyttet hertil, har især handlet om hjælp til PA-modellen. Det opleves, at de fleste nu er ved at være fortrolige med selve PA-modellen.

Version 2.0

Som drøftet på mødet, er det selvfølgelig stadig ok at lave PA-analyse som i version 1.0, samt få vejledning hertil.

I den nye version vil vi appellere til at der laves bredere PA-analyser på andre udfordringer. Det kunne f.eks. handle om tematikker, som hvordan får vi videns delt i selve institutionen/skolen eller hvordan skaber vi bedre overgange f.eks. fra legeplads og ind i klassen eller fra garderobe og ud på legepladsen.

I version 2.0 vil PA-vejledningen have mere fokus på PA-koordinator og dennes udvikling til hele tiden at blive dygtigere og mere sikker i rollen som koordinator, derudover vil der være øget fokus på erfaringsudveksling med andre PA-koordinatorer. Blandt andet blev der gjort opmærksom på at det er PA-koordinator der er ansvarlig for at kontakte sin vejleder.

Ny folder

Næste punkt på dagsordenen var gennemgang af en ny folder lavet at PA-vejlederne Birgitte Themsen og Tine Esbensen. I denne folder er samlet en oversigt over de vigtigste elementer i en PA-analyse, således at det er let at gå i gang med en PA-analyse.

Folderen blev taget godt imod og der blev givet udtryk for, at den netop var det materiale, man havde savnet. Folderen ligger på bloggen under materialer eller klik her PA folder

Erfaringsudveksling

Derpå fulgte en længere erfaringsudveksling med fokus på rollen som PA-koordinator. Til slut drøftedes, hvordan vi tilsammen fremmer brugen af PA-analyse samt hvordan vi fremover bedst tilgodeser ønskerne om erfaringsudveksling.

Tak til alle koordinatorer for engagement, taleiver og gåpåmod.

Jonna Nielsen

Faglig leder på PPR og tovholder for gruppen