Statusanalyse 2016 – og progressionen fra 2013-2015

Billede - statusanalyse 2016

Brønderslev Kommune har i perioden 2013 til 2015 gennemført to statusanalyser i dagtilbud, skoler og PPR.

Efter den første statusanalyse (2013) blev der udpeget nogle fokusområder, som siden har været retningsgivende for fælles tematisering og aktiviteter på tværs:

 • Pædagogisk Ledelse
 • Etablering af Tværfaglig Konsulentenhed for Fagenheden Børn & Kultur
 • Den gode overgang – med særligt fokus på overgangen børnehave – skole
 • Sprog og inkluderende tilgang og adfærd (Børnesyn og systemteori i praksis)
 • Nye veje i samarbejdet mellem almenområdet og specialområdet – Pilotindsatsen Varige spor
 • Taktik for et stærkt forældresamarbejde ift. inklusion (… den er lige på trapperne)

I forhold til at lykkes med omstillingen til en øget inklusion er Brønderslev Kommune gået en anden vej i inklusionsindsatsen. Det er midlertidig også en retning, som forudsætter tålmodighed, idet der er tale om en forandring, der skabes over tid gennem implementering af fælles mål og metode samt fælles mindset og teoretisk ståsted på tværs af forskellige fagprofessioner.

I 2016 fik vi resultaterne af statusanalyse nr. to, som viser, at vi i Brønderslev Kommune har god grund til at være tilfredse. Statusanalysen peger på, at vi fortsat har udfordringer at arbejde med, men overordnet set er der fremskridt præcis på de områder, hvor projektet har haft sit fokus:

Inklusionsindsatsen

 • Andelen af ledere og medarbejdere, der bakker op om inklusionstanken er øget.
 • Andelen af ledere og medarbejdere, der oplever, at de samlet set lykkes med inklusionsindsatsen er øget.
 • Andelen af ledere og medarbejdere der oplever, at børn i stigende grad er en del af et børnefællesskab er øget. – Dette på trods af at flere oplever, at antallet af børn i vanskeligheder er steget de seneste 2-3 år.

Kompetencer til at skabe en inkluderende pædagogik

 • Hovedparten af lederne oplever, at de besidder de relevante kompetencer til at lede arbejdet med inklusion.
 • Hovedparten af medarbejderne oplever, at de besidder de relevante kompetencer til arbejde med inklusion.
 • Andelen, der oplever at have de rette kompetencer ift. at skabe en inkluderende pædagogik er øget.
 • Andelen der oplever at få støtte og vejledning til børn med særlige behov er øget.

Fælles sprog og forståelse

I Udvikling i Fællesskaber har opbygningen af en fælles platform på tværs af dagtilbud, skoler og PPR haft en fremtrædende rolle.

 • Statusanalysen viser, at der er en markant stigning i oplevelsen af et fælles sprog og fælles forståelse for inklusionsindsatsen hos både ledere og medarbejdere.

Vil du se materialet med progressionen for kommunens inklusionsindsats kan du klikke på følgende link: Udviklingen i inklusionsindsatsen – progressionen 2013-2015 – endelig udgave 30_05_2016