Slutevaluering – Pilotindsatsen Varige Spor

Pilotindsatsen Varige Spor skal slutevalueres sommeren 2018. Det betyder, at der skal forelægge en afrapportering til behandling august 2018.

Forvaltningen er lige nu i gang med at forberede evalueringen. Lige som midtvejsevalueringen foretages også denne gang en spørgeskemaundersøgelse hos de ledere og medarbejdere, som har været en del af indsatsen.

Ved midtvejsevalueringen var det ikke muligt at spørge til den særlige indsats hos borgerne – forældre og børn/elever.

Dette er imidlertid et meget stort ønske ved slutevalueringen, og vi arbejder flittigt med dette – både ift. det konsultative og der hvor der er sager:

  1. Ift. den konsultative del (før sag) – Der forefindes anonyme spørgeskemaer, kuverter og en låst boks på de to skoler, når der afvikles møder i Tværfagligt skoleteam. Her opfordres forældre og evt. elever til at udfylde et skema, lægge i det i en lukket kuvert og i en aflåst boks.
  2. Myndighedsfunktionen (sager) – Rådgiverne kontakter forældre med en sag, og beder dem deltage i en anonym spørgeskemaundersøgelse eller at blive interviewet telefonisk
  3. Myndighedsfunktionen (sager) – Rådgiverne kontakter forældre med en sag, for at bede om lov til at interviewe deres barn/børn (+ 10 år). En rådgiver uden for gruppen foretager interview med de børn, som får tilladelse af forældrene.