Supportmodeller på Dagtilbudsområdet og Skoleområdet

Modellerne illustrerer supporten til dagtilbud og skoler.

Først behandles sagerne i det interne beredskab, og findes der ikke en holdbar løsning, vurderes sagerne af den trio, som henviser til én af de muligheder, der er for ekstern support.

Supportmodel – Dagtilbudsområdet Support til dagtilbud marts 2018

Supportmodel – Skoleområdet Support til skolerne marts 2018