Temapakker

Hvad er en Temapakke?
PPR tilbyder 4 Temapakker til alle dagtilbud og skoler. Temapakkerne er et supplement til PPRs øvrige ydelser.

PPR ønsker med Temapakkerne at tilbyde en tværfaglig indsats, der giver kommunens dagtilbud og skoler adgang til konsultativ bistand i relation til konkrete udfordringer i det daglige pædagogiske arbejde.

Temapakkerne er tænkt som et dynamisk redskab, der med tiden kan justeres afhængig af, hvad der efterspørges. PPR vil løbende evaluere Temapakkerne kvantitativt og kvalitativt, med henblik på at tilbyde et produkt der har relevans for kommunens dagtilbud og skoler.


Link til de 4 Temapakker, bestilling og yderligere oplysninger:

http://www.bronderslev.dk/Borger/SkoleOgUddannelse/PaedagogiskPsykologiskRaadgivning.aspx