Pædagogisk analyse

Pædagogisk analyse handler om:
Pædagogisk analyse med et systemteoretisk perspektiv handler om at se sammenhænge mellem de forskellige dele i barnets liv – at se dem i en helhed.
Individ, aktører samt kontekst og sammenhængen mellem disse udgør tilsammen et system. Netop disse forskellige perspektiver (individ, aktør og kontekst) skal pædagoger og lærere bruge i deres analyse af et barns eller en gruppes udfordringer, og på den måde udvikle de rette strategier og tiltag i den fremadrettede praksis.
Men pædagogisk analyse handler i høj grad også om at sætte sig selv som professionel voksen i spil, og derved at kunne justere egen praksis i forhold til det enkelt barn.
Ledere og pædagogiske medarbejdere bliver alle introduceret til samme analysemodel. Du kan læse en kort intro om modellen og arbejdet i PA-teamet her: Pædagogisk analyse_Uttdanningsdirektoratet 2013
Læs også folderen; Pædagogisk Analyse i dagtilbud og skoler – link: Pædagogisk analyse i skoler og dagtilbud – info